ل ز ب

KÖK HARFLER: ل ز ب

ANLAM: 

لَزَبَ : (Bir şey) sabit, yerleşik, kati veya durağan olmak. (Çamur) yapışmak, bağlanmak, saplanmak; sertleşmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
لَازِبٌ isim 1 Katı, yapışkan. 37/11

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

 • لَزَبَ (a)
 • لَزَبَ (b)
  • غَرَّى > bak: غ ر و
  • لَصَقَ
  • اِلْتَصَقَ

Zıt Manada Kelimeler

 • لَزَبَ (a)
  • اِهْتَزَّ > bak: ه ز ز
  • اِرْتَجَّ > bak: ر ج ج
  • تَقَلْقَلَ
  • تَزَعْزَعَ
 • لَزَبَ (b)

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Lâzib لَازِب Sabit olan, yapışan.
Lüzûb لُزُوب Yapıştırma, yapışma. 
Milzâb مِلْزَاب Aşırı derecede cimri, pek hasis. Çoğulu: Melâzîb

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

لَازِبٌ : İsim. İsm-i Fâil. 

37:11 إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ
Diyanet Meali: Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.