ل ق م

KÖK HARFLER: ل ق م

ANLAM: 

لَقِمَ : Yiyeceği hızlıca yutmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
اِلْتَقَمَ fiil-VIII 1 Yuttu 37/142

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

 • لَقِمَ / اِلْتَقَمَ
 • لُقْمَةٌ

Zıt Manada Kelimeler

 • لَقِمَ / اِلْتَقَمَ
  • اِسْتَفْرَغَ > bak: ف ر غ
  • قَذَفَ > bak: ق ذ ف
  • تَهَوَّعَ
  • هَاعَ
  • قَاءَ
  • تَقَيَّأَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Lukme (Lokma) لُقْمَة Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası.
Lokûm لُقُوم Bir tür yumuşak şekerleme.
Telkîm تَلْقِيم Lokma verme.
Telakkum تَلَقُّم Parçalayıp lokma yapıp yutma.
Mütelakkım مُتَلَقِّم Lokma yutan. 
İltikâm اِلْتِقَام Lokma etme, yutma.
Mültekım مُلْتَقِم Yutan.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

اِلْتَقَمَ : Fiil-VIII. 

37:142 فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ
Diyanet Meali: Böylece, Yûnus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. *