ل ب د

KÖK HARFLER: ل ب د

ANLAM: 

لَبِدَ / لَبَدَ : (Bir şey) yere saplanmak, bağlanmak, bağlı kalmak. Evde kalmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
لُبَدٌ isim 1 Yığın, birçok 90/6
لِبَدٌ isim 1 Aslanın yelesi. Keçe. (Mecazen) kalabalık cemaat (Çoğul). 72/19 Tekili: لِبْدَةٌ

Toplam 2


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Lübed لُبَد Çok mal manasınadır ki sanki birbiri üstüne yığıla yığıla keçe gibi birbirine geçmiştir.
İlbâd إِلْبَاد Yamama, yırtıkları kapatma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

لُبَدٌ :  İsim. Sıfat. 

90:6 يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا
Diyanet Meali: “Yığınla mal harcadım” diyor. *

لِبَدٌ : İsim. Çoğul. Tekili: لِبْدَةٌ

72:19 وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا
Diyanet Meali: “Allah’ın kulu (Muhammed), O’na ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise (Kur’an’ı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı. *