ك س ل

KÖK HARFLER: ك س ل

ANLAM: 

كَسِلَ : Tembel, miskin, üşengeç, uyuşuk veya durgun olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
كُسَالَى isim 2 Tembel (Çoğul) 4/142 Tekili: كَسْلَانٌ

Toplam 2


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

  • كَسْلَانٌ
    • كَسُولٌ > bu kök
    • خَامِلٌ
    • مُتَقَاعِسٌ

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Kesel كَسَل Tembellik. Yorgunluk. Uyuşukluk.
Keslân كَسْلَان Uyuşuk, tembel, gevşek. Yorgun.
Tekâsül تَكَاسُل Üşenmek. Gevşeklik.
Mütekâsil مُتَكَاسِل Tekasül eden. Üşenir ve tembel olan. 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

كُسَالَى : İsim. Çoğul. Tekili: كَسْلَانٌ

4:142 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ
Diyanet Meali: Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar.
9:54 وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ
Diyanet Meali: Namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları…