ك ن د

KÖK HARFLER: ك ن د

ANLAM: 

كَنَدَ : Bir şeyi kesmek. Nimete karşı nankör olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

كَنُودٌ : Nankör; serkeş; talihsizlikleri hatırlayan ve aklında tutan, fakat yararları ve bereketi unutan kişi; kendi yiyen ve kölelerine, ona bağlı olanlara karşı sert olan kişi; cimri; açgözlü.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
كَنُودٌ isim 1 (Mübalağa sîgası) Çok nankör veya nankörlüğü huy edinen. 100/6

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Kenûd كَنُود Çok küfran-ı nimet eden kimse. Çok levm ve küfreden cahud.
Künûd كُنُود Nankörlük. Nimeti inkar etmeklik.
Kenet كِنَد İki sert cismi birbirine bağlamaya yarayan, iki ucu sivri ve kıvrık metal parça. Kenetlemek

Kenet kelimesi, “taş blokları birbirine bağlayan demir raptiye, perçin” anlamındaki kined (كند) sözcüğünden gelmektedir. (Nişanyan Sözlük) 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

كَنُودٌ : İsim. 

100:6 إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
Diyanet Meali: İnsan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. *