ك ل ح

KÖK HARFLER: ك ل ح

ANLAM: 

كَلَحَ : Kaşlarını çatarak veya yüzünü buruşturarak veya sert, hoşgörüsüz, suratsız bir biçimde bakarak sırıtmak. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
كَالِحٌ isim 1 Çehresini ekşiten, suratını iyice asan. 23/104

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

 • كَلَحَ
  • عَبَسَ > bak: ع ب س
  • قَطَبَ
  • قَطَّبَ
  • جَهُمَ
  • تَجَهَّمَ
  • اِكْفَهَرَّ
 • كَالِحٌ
  • عَبُوسٌ > bak: ع ب س
  • عَابِسٌ > bak: ع ب س
  • سَاهِمٌ > bak: س ه م
  • مُكْفَهِرٌّ
  • مُقَطِّبٌ

Zıt Manada Kelimeler

 • كَلَحَ
  • اِنْشَرَحَ > bak: ش ر ح
  • اِرْتَاحَ > bak: ر و ح
  • تَهَلَّلَ > bak: ه ل ل
  • طَرِبَ
  • بَشَّ
 • كَالِحٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Kâlih كَالِح Suratı asık.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

كَالِحُونَ : İsim. İsm-i Fâil. Kurallı Erkek Çoğul. Tekili: كَالِحٌ 

23:104 تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ
Diyanet Meali: Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar. *