قُرَيْش

KÖK: ÖZEL İSİM:  قُرَيْش

ANLAM: 

قُرَيْشٌ : Kureyş: Peygamber Efendimizin mensup olduğu kabilenin adıdır. Kökü, Hz. İbrahim’e dayanmaktadır.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
قُرَيْشٌ özel isim 1 Kureyş: kabile ismi 106/1

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Yok.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

قُرَيْشٌ : Özel isim.

106:1 لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ
Diyanet Meali: Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı için… *