ق ط ف

KÖK HARFLER: ق ط ف

ANLAM: 

قَطَفَ : Meyveleri koparmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
قُطُوفٌ isim 2 Olgunlaşmış, koparılma vakti gelmiş olan (meyve) (çoğul) 69/23 Tekil: قِطْفٌ

Toplam 2


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Katf قَطْف Meyve devşirme. Bağ bozumu.
Katîfe (Kadife) قَطِيفَة Kadife.
Katâif (Kadayıf) قَطَائِف 1: Kadife. 2: Saçaklı, tüylü havlular. Katîfe’nin çoğulu
İktitâf اِقْتِطَاف 1: Meyve toplama. 2: Sözün özünü almak.
İktitâfiyye اِقْطِطَافِيَّ Seçmecilik. Eklektizm.

Kadife kelimesi, “hav, havlı kumaş, kadife” anlamındaki katîfe (قطيفة) sözcüğünden gelmektedir. (Nişanyan Sözlük) 

Kadayıf kelimesi, “ince hamurdan yapılmış tatlı, baklava” anlamındaki katâif (قطائف) sözcüğünden gelmektedir. Bu kelime, “hav, kırpıntı, sütün yüzeyinden alınan kaymak” anlamındaki katîfe (قطيفة) sözcüğünün çoğul halidir. (Nişanyan Sözlük) 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

قُطُوفٌ : İsim. Çoğul. Tekili: قِطْفٌ

69:23 قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ
Diyanet Meali: Onun meyveleri sarkar (kolaylıkla devşirilebilir). *
76:14 وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا
Diyanet Meali: Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri (kolayca alınacak şekilde) yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. *