ق س س

KÖK HARFLER: ق س س

ANLAM: 

قَسَّ : Bir şeyin peşinden koşmak, peşinden gitmek ve bunu aralıksız olarak veya azar azar ve yavaş yavaş yapmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

قِسِّيسٌ: Bilgin, çok fazla bilgi peşinde koşmuş ve edinmiş, bir Hristiyan alimi; akıllı, zeki ve bilgili kimse; bir Hristiyan keşişi veya papazı.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
قِسِّيسٌ isim 1 Şemmas ile Üsküf arasındaki mertebede bulunan hristiyanların dini reisi = Keşiş  5/82

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Kıssîs قِسِّيس Keşiş. Papaz. Hristiyan din adamı.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

قِسِّيسِينَ : İsim. Kurallı Erkek Çoğul. Nasb / Cerr Hali. Tekili: قِسِّيسٌ

5:82 ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
Diyanet Meali: Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklük de taslamazlar.