ق س ر

KÖK HARFLER: ق س ر

ANLAM: 

قَسَرَ : Bir şeyi birisine isteği dışında zorla yaptırmak. Birisini alt etmek, ona boyun eğdirmek, kontrolü altına almak ya da baskı uygulamak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

قَسْوَرَةٌ : Kudretli; güçlü; başkalarına boyun eğdiren veya onları kontrolü altına alan ve cüretkar olan; alt eden ve boyun eğdiren olduğu için bir aslan. (Bazılarına göre “vuran avcılar; atıcılar” manasına da gelmektedir. Aynı zamanda insan sesi ve onların sesleri ve nidaları, anlamına da gelmektedir.)

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
قَسْوَرَةٌ isim 1 Arslan 74/51

Toplam 1

AÇIKLAMA

Bazı kaynaklar bu kökü, dört kök harfli olarak göstermiştir.

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Kasr قَسْر Birine istemediği işi zorla yaptırmak. Zorla işletmek.
Kâsır قَاسِر Yaptıran. Zorla işleten.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

قَسْوَرَةٌ : İsim. 

74:51 فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ
Diyanet Meali:  (Onlar sanki) arslandan kaçan (yaban eşekleridirler). *