ق م ط ر

KÖK HARFLER: ق م ط ر

ANLAM: 

قَمْطَرَ : (Gün) şiddetli, çetin, belalı olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

اَلْقِمَطْرُ : Kaçamaması için mahkumun ayağına bağlanmış bir kütük. Bu kütük ile yürümek bile kişiye acı verir.

قَمْطَرِيرٌ : Uzun ve sıkıcı (geçen gün). Yüzde ve kaşlarda acılara sebep olan çizgiler. 

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
قَمْطَرِيرٌ isim 1 Uzun ve sıkıcı (geçen gün). 76/10

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

  • قِمَطْرٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Kamtarîr قَمْطَرِير Çatık suratlı.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

قَمْطَرِيرٌ : İsim. 

76:10 إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
Diyanet Meali: “Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı) Rabbimizden korkarız.” *