ق م ح

KÖK HARFLER: ق م ح

ANLAM: 

قَمَحَ : (Deve) kafasını sudan kaldırmak ve susuzluğunu gidermiş olarak içmeyi reddetmek. Kafasını kaldırmak ve gözlerini kısmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
مُقْمَحٌ isim 1 (Halkanın boynunu sıkmasından dolayı mutazarrır olup) başını yukarı kaldıran esir  36/8

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Mukmah مُقْمَح Başını kaldırıp gözünü bir yere dikip duran kişi.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مُقْمَحُونَ : İsim. İsm-i Mef’ûl. Kurallı Erkek Çoğul. Tekili: مُقْمَحٌ 

36:8 فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ
Diyanet Meali: O halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır.