ق م ع

KÖK HARFLER: ق م ع

ANLAM: 

قَمَعَ : Topuz veya demir çubuk ile birisine vurmak. Birisinin planladığı şeyi yapmasına zorla engel olmak. Birisine hükmetmek, onu rezil etmek; başının üst kısmına vurmak

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
مَقَامِعُ isim 1 Başı kıvrımlı sopa, topuz. (Çoğul) 22/21 Tekili: مِقْمَعَةٌ

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Kam قَمْع Kahretmek. Zelil etmek. Başına vurmak.
Kâmi’ قَامِع Kahreden.
Mıkmaa مِقْمَعَة Gürz ve topuz gibi parçalayıcı ve yarıcı silah. Çoğulu: Makâmi’

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مَقَامِعُ : İsim. Çoğul. Tekili: مِقْمَعَةٌ

22:21 وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ
Diyanet Meali: Onlar için bir de demirden topuzlar vardır. *