ق ض ب

KÖK HARFLER: ق ض ب

ANLAM: 

قَضَبَ: (Dalı) kesip atmak. Bir değnek veya sopayla bir şeye veya birisine çarpmak ya da vurmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

قَضْبٌ : Taze halinde kesilen ve yenen şeyler, (bitkilerden); yoncalar; dalları uzayan ve incelen her tür ağaç; oklar veya yaylar yapmak için bir kişinin dallardan kestiği kısımlar. 

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
قَضْبٌ isim 1 Sebze cinsinden nebatat. Her nevi uzun ağaç. Yaş yonca 80/28

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Kazîb قَضِيب 1: İnce, düz fidan. Ağaç dalı. 2: Erkeklik organı. Çoğulu: Kızbân

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

قَضْبٌ : İsim. 

80:28 وَعِنَبًا وَقَضْبًا
Diyanet Meali: Üzümler, yoncalar *