ق ب س

KÖK HARFLER: ق ب س

ANLAM: 

قَبَسَ : Birisinden ateş almak ya da ondaki ana kütleden ateş almak. Birisinden (bilgi vb) edinmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
اِقْتَبَسَ fiil-VIII 1 İstifade etti, faydalandı 57/13
قَبَسٌ isim 2 Ateş, meş’ale, kor; iktibas edilmiş, alınmış 20/10

Toplam 3

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • اِقْتَبَسَ
  • قَبَسٌ
    • خُمُودٌ > bak: خ م د
    • اِنْطِفَاءٌ > bak: ط ف أ
    • هُدُوءٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Kabes قَبَس Ateş parçası.
İktibâs اِقْتِبَاس Bir ateş veya bilgi almak. İktibâs etmek
İktibâsât اِقْتِبَاسَات Alıntılar.
Müktebis مُقْتَبِس İktibas eden.
Müktebes مُقْتَبَس İktibas edilen. Çoğulu: Müktebesât

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

اِقْتَبَسَ :  Fiil-VIII. 

57:13 انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ
Diyanet Meali: “Bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım.” 

قَبَسٌ : İsim. 

20:10 لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى
Diyanet Meali: “Umarım ondan size bir kor ateş getiririm, yahut ateşin başında, yol gösterecek birini bulurum.” 
27:7 سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ
Diyanet Meali: “(Ben bir ateş gördüm), ondan size bir haber, yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim.”