خ ت ر

KÖK HARFLER:  خ ت ر

ANLAM: 

خَتَرَ : (Birine karşı) gaddarlıkla, hainlikle, sadakatsizlikle, hileyle, üçkağıtla, sahtekarlıkla hareket etmek ya da davranmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

خَتَرَ (geniş zamanlı يَخْتُرُ ve يَخْتِرُ mastar ismi  خَتْرًا ve خُتُورًا):

خَتَرَهُ : Ona karşı gaddarlıkla, hainlikle veya sadakatsizlikle ya da hileyle, üçkağıtla veya sahtekarlıkla hareket etti ya da davrandı.

خَتَرَ بِالْعَهْدِ : Sözleşmeye sadık değildi.

خَتَرَتْ نَفْسُهُ : Midesi ağırlaştı; kusacak gibi hissedip altüst oldu; altüst olmuş bir durumdaydı.

خَتَّارٌ : Gaddarlıkla veya hainlikle hareket eden ya da davranan kişi; hileyle, üçkağıtla veya sahtekarlıkla ya da ahlaksız bir biçimde hareket eden veya davranan ve bunu sıklıkla veya aşırı bir biçimde yapan kişi.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
خَتَّارٌ isim 1 Gaddar, vefasız (mübalağalı ism-i fail). 31/32

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Hattâr خَتَّار Gaddar. Hilekar.
Hatîr خَتِير Hilekar.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

خَتَّارٌ : Mübalağalı İsm-i Fâil.

31:32 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ
Diyanet Meali: Bizim âyetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkâr eder.