هَيْهَات

KÖK HARFLER:  هَيْهَات

ANLAM: 

هَيْهَاتَ : Birinin bir şeyi uzak veya olasılıksız olarak görmesi ve ondan ümidini kesmesini, ifade etmektedir ve şu manaya gelmektedir: Ne kadar da uzak!

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.

TürAdetAnlamÖrnek ÂyetAçıklama
هَيْهَاتَisim-fiil2Uzak, nerede, heyhat, ne kadar uzak! Uzak oldu.23/36Mâzi fiil manasında isim-fiil
Toplam2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir.

Heyhât هَيْهَات “Yazık, ne yazık” anlamında kullanılan bir söz.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

هَيْهَاتَ : Mâzi fiil manasında isim-fiil.

23:36 هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ 
Diyanet Meali: “Hâlbuki bu size vaad olunan şey, ne kadar da uzak!” *
23:36 هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ 
Diyanet Meali: “Hâlbuki bu size vaad olunan şey, ne kadar da uzak!” *