ه ج د

KÖK HARFLER:  ه ج د

ANLAM: 

هَجَدَ : Uyumak, gecenin ilerleyen kısmında uyumak; uyanık kalmak, uykusuz olmak, geceleyin uyanık olmak; ibadet etmek için veya başka bir amaçla uykusundan uyanmak; geceleyin ibadet etmek.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
تَهَجَّدَ fiil-V 1 Teheccüde kalktı 17/79

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

  • تَهَجَّدَ / هَجَدَ
    • سَهِرَ > bak: س ه ر
    • أَرِقَ
    • تَأَرَّقَ
    • تَسَهَّدَ

Zıt Manada Kelimeler

  • تَهَجَّدَ / هَجَدَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Hücûd هُجُود Uykusuz kalma. Geceleyin az uyuma.
Teheccüd تَهَجُّد Gece uyanıp namaz kılmak. Gece namazı. 
Müteheccid مُتَهَجِّد Geceleri uyanıp teheccüd namazı kılan.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

تَهَجَّدَ :  Fiil-V 

17:79 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ
Diyanet Meali: Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl …