هَارُوت

KÖK: ÖZEL İSİM:  هَارُوت

ANLAM: 

هَارُوتُ : Hârut ile Mârût: İnsanlara sihir öğreten iki melek. İbni Abbas (r.a.), bunların iki sihirbaz olduklarını söylemiştir.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
هَارُوتُ özel isim 1 Hârut 2/102

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Yok.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

هَارُوتُ : Özel isim.

2:102 وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
Diyanet Meali: (Fakat şeytanlar, insanlara sihri ve özellikle de) Babil’deki Hârût ve Mârût adlı iki meleğe ilham edilen (sihri öğretmek suretiyle küfre girdiler).