حُنَيْن

KÖK: ÖZEL İSİM:  حُنَيْن

ANLAM: 

حُنَيْنٌ : Huneyn: Mekke ile Taif arasında bir vadidir. Mekke’nin fethinden hemen sonra, bu vadide müslümanlar ile Havazin kabileleri arasında harp vukua gelmiş, neticede müslümanlar galip olmuşlar ve çok büyük ganimetler elde etmişlerdir.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
حُنَيْنٌ özel isim 1 Huneyn 9/25

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Yok.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

حُنَيْنٌ : İsim. Özel isim.

9:25 لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فٖى مَوَاطِنَ كَثٖيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ 
Diyanet Meali: Andolsun, Allah birçok yerde ve Huneyn savaşı gününde size yardım etmiştir.