ح ن ذ

KÖK HARFLER:  ح ن ذ

ANLAM: 

حَنَذَ : Büsbütün pişirmek için eti ısıtılmış taşlarla kızartmak; bir koyun, oğlak veya keçi pişirmek. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

حَنَذَ (geniş zamanlı يَحْنِذُ mastar ismi حَنْذًا ve مَحْنَاذًا):

حَنَذَ اللَّحْمَ : Büsbütün pişirmek için eti ısıtılmış taşlarla kızarttı; bir koyun veya oğlak veya keçi pişirdi.

حَنَذَتْهُ الشَّمْسُ : Güneş onu yaktı.

حَنِيذٌ : Kızartılmış et; büsbütün pişirmek için ısıtılmış taşlarla kızartılmış.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
حَنِيذٌ isim 1 Kızartılmış. 11/69

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Hanîz حَنِيذ Kebap yapılmış. Kızartılmış.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

حَنِيذٌ : İsim. Sıfat.

11:69 قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ
Diyanet Meali: O, “Size de selâm” dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi.