ح ن ك

KÖK HARFLER:  ح ن ك

ANLAM: 

حَنَكَ : Birkaç hurmayı veya benzer türden bir şeyi çiğnemek ve onu çocuğun damağına sürmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

حَنَكَ (geniş zamanlı يَحْنُكُ ve يَحْنِكُ mastar ismi حَنْكًا): حَنَكَ الصَّبِىَّ veya حَنَّكَهُ : Birkaç hurmayı veya benzer türden bir şeyi çiğnedi ve onu çocuğun damağına sürdü.

حَنَكَ الْفَرَسَ اَوْ اِحْتَنَكَهُ : Atın ağzına bir ip koydu ve onu sürdü.

حَنَكَتْهُ السِّنَّ : Deneyim sayesinde yaş onu hükmetmede sağlam veya kusursuz hale getirdi.

حَنَكَ الشَّىْءَ : O şeyi bütünüyle anladı ve öğrendi.

اِحْتَنَكَ الْجَرَادُ الْاَرْضَ : Çekirgeler toprağın üzerindekileri yedi ve otlarını tüketti.

اِحْتَنَكَهُ : Ağzına bir yular koydu ve onu sürdü; onun tüm malını aldı; onun üzerinde hakimiyet elde etti.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
اِحْتَنَكَ fiil-VIII 1 Yular taktı, istilâ etti, kumanda etti. 17/62

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Hanek حَنَك 1: Söz, konuşma. 2: Damak.
Tahnîk تَحْنِيك Damağını ovmak. Fikrini düzeltmek.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

اِحْتَنَكَ : Fiil-VIII.

17:62 لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا
Diyanet Meali: Andolsun eğer beni kıyamete kadar ertelersen, onun soyunu, pek azı hariç, (azdırarak) kontrolüm altına alacağım.