ح ل ق م

KÖK HARFLER:  ح ل ق م

ANLAM: 

حَلْقَمَ: (Birinin gırtlağını) kesmek ya da parçalamak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

حَلْقَمَ 

حَلْقَمَهُ : Onun حُلْقُومٌ (yani gırtlağını) kesti ya da parçaladı.

حُلْقُومٌ : Gırtlak veya soluk borusu.

حَلَاقِيمُ الْبِلَادِ : Bir yurdun sınırlanmış veya sınır kısımları.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
حُلْقُومٌ isim 1 Boğaz, yutak 56/83

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Hulkûm حُلْقُوم İnsan veya hayvan boğazı. Ağızdan mideye giden yol.
Çoğul: Halâkîm

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

حُلْقُومٌ : İsim. 

56:83 فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ
Diyanet Meali: Can boğaza geldiğinde, onu geri döndürsenize! *