ح ق ف

KÖK HARFLER:  ح ق ف

ANLAM: 

حِقْفٌ : Eğri – büğrü, uzun yahut yuvarlak kum yığını, kumlu arazi

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

حِقْفٌ: Eğri büğrü, uzun yahut yuvarlak kum yığını, kumlu arazi. Çoğulu: اَحْقَافٌ 

(Kur’an’da zikredilen الاَحْقَافُ ise, Âd kavminin yaşadığı, kumlu bölgenin adıdır.)

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
أَحْقَافٌ özel isim 1 Ahkaf: Eğri – büğrü, uzun yahut yuvarlak kum yığını, kumlu arazi. (çoğul) 46/21 Tekili: حِقْفٌ

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Ahkâf أَحْقَاف 1: Kum fırtınası  2: Kur’an-ı Kerim’in 6. suresi. Araplar bu ismi, Arabistan’ın güneyinde, kimsenin bilmediği ve giremediği çöle vermişlerdir. 3: Eğri büğrü kum tepeleri.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

أَحْقَافٌ : İsim. Özel isim. Çoğul. Tekili: حِقْفٌ

46:21 وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ
Diyanet Meali: Âd kavminin kardeşini (Hûd’u) hatırla. Hani Ahkâf’taki kavmini uyarmıştı.