غ ز و

KÖK HARFLER: غ ز و

ANLAM: 

غَزَا : Bir şeyi dilemek, arzu etmek. O şeyi istemek, hedeflemek. O şeye niyetlenmek, o şeyi kastetmek. Savaşmak, mücadele etmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
غُزًّى isim 1 Harbe giden, savaşa çıkan (çoğul) 3/156 Tekil: غَازِى

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • غَزَا
    • اِنْدَحَرَ > bak: د ح ر
    • تَقَهْقَرَ
    • اِنْكَسَرَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Gazâ’ غَزَى Din uğrunda kafirlerle yapılan mücadele, muharebe, düşmana kasdetmek. Cenketmek.
Gazve غَزْوَة Din düşmanı olan cephenin üzerine taarruz. Muharebe. 
Gâzî غَازِى Din uğrunda harbeden. Çoğulu: Guzât
Magâzî مَغَازِى Muharebeye ait hikayeler. Gaza hikayeleri.
Tagziye تَغْزِيَة Gaza ettirme, din uğrunda savaştırma.
İgzâ’ إِغْزَاء Savaştırma. Gaza ettirme.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

غُزّىً : İsim. Çoğul. Tekili: غَازِى

3:156 إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزّىً لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا
Diyanet Meali: (Kardeşleri) sefere veya savaşa çıktığında onlar hakkında, “Onlar bizim yanımızda olsalardı, ölmezlerdi” (diyen inkârcılar gibi olmayın).