غ ل ي

KÖK HARFLER: غ ل ي

ANLAM: 

غَلَى : Kaynamak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
غَلَى fiil-I 1 Kaynadı 44/45
غَلْيٌ isim 1 Kaynamak 44/46

Toplam 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

  • غَلَى (a)
  • غَلَى (b)

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Galâ (Galeyân) غَلَى، غَلَيَان Kaynayış. Çoşup taşmak. 
Kalyân ——— Nargile.
Kalyon ——— Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü.
Tagliye تَغْلِيَة Kaynatma. Pahalanma.
İglâ’ إِغْلَاء Kaynatma. Pahalandırma, fiatını yükseltme.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

غَلَى : Fiil-I. 

44:45 كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ
Diyanet Meali: O, maden eriyiği gibidir. Karınlarda kaynar. *

غَلْيٌ : İsim. 

44:46 كَغَلْيِ الْحَمِيمِ
Diyanet Meali: Kaynar suyun kaynaması gibi…*