غ ب ن

KÖK HARFLER: غ ب ن

ANLAM: 

غَبَنَ : Birisini kandırmak, aldatmak, satışta onu kayba uğratmak, satışta ve alışta onu alt etmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
تَغَابُنٌ isim 1 Karşılıklı birbirlerini aldatma, karşılıklı  aldanma. 64/9

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Gabn (Gabin) غَبْن Alışverişte hile ile çok kazanmak. Haram olan alışveriş.
Magbûn مَغْبُون Aldatılmış.
Mugâbene مُغَابَنَة İki tarafın birbirini aldatması.
Tegâbün تَغَابُن Karşılıklı aldatma.
Mütegâbin مُتَغَابِن Birbirini aldatma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

تَغَابُنٌ : İsim. Masdar. Tefâul Bâbı (VI. Bâb). 

64:9 يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ
Diyanet Meali: Toplanma vakti için Allah’ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür.