ف ص ح

KÖK HARFLER: ف ص ح

ANLAM: 

فَصَحَ : Sabahın aydınlığı galebe edip kaplamak. فَصُحَ : Açık ve düzgün konuşmak. (Bir şey) belli ve aşikar olmak. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
أَفْصَحُ isim 1 Daha fasih daha düzgün konuşan 28/34

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • فَصِيحٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Fasîh فَصِيح Güzel, düzgün ve açık konuşan, konuşma yeteneği olan (kimse).
Fesâhât فَصَاحَات Anlatışta düzgünlük ve açıklıkla birlikte amaca uygunluk.
Efsah أَفْصَح Daha fasih. En fasih. Pek çok güzel ifade.
İfsâh إِفْصَاح Fesahatla konuşmak. Açık ve düzgün söz söylemek.
Tefessuh تَفَصُّح Fasih olma. Anlaşılması kolay olma.
Tefâsuh تَفَاصُح Fasahatle söyleme.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

أَفْصَحُ : İsim. 

28:34 وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا
Diyanet Meali: “Kardeşim Hârûn’un dili benimkinden daha düzgündür.”