اِبْرِيق

KÖK:  اِبْرِيق

ANLAM: 

اِبْرٖيق : İbrik. Çoğul: اَبٰارٖيقُ

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

اِبْرِيقٌ (çoğul اَبَارِيقُ) : Şarap ya da su için kullanılan bir ibrik; uzun ince bir gövde ve kabzaya sahip pırıl pırıl bir kılıç; güzel ya da ışıl ışıl bir kadın; dökme ucu olan bir kap; sürahi; bile bile güzelliğini gösteren bir kadın.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
أَبَارِيقُ isim 1 İbrik (Çoğul) 56/18 Tekili: اِبْرِيقٌ

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir.

İbrik اِبْرِيق Su koymaya yarayan kulplu, emzikli kap.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

أَبَارِيقُ : İsim. Çoğul. Tekili: اِبْرِيقٌ

56:18 بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ
Diyanet Meali: Sürahileri, ibrikleri..