أ و ه

KÖK HARFLER:  أ و ه

ANLAM: 

اٰهَ – أَوَّهَ : “Ah” veya “eyvah” demek; inlemek, sürekli şikayetini dile getirmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

اَوَّهَ ve تَاَوَّهَ ve اٰهَ : “Ah” veya “eyvah” dedi; inledi veya sürekli şikayetini dile getirdi.

اَوَّاهٌ : Sıklıkla inleyen veya şefkat, acıma, merhamet ya da korku sebebiyle “eyvah” diyen kişi; acı çeken veya çok inleyen kişi; şefkatli, ince ruhlu; yumuşak huylu; merhametli; sıklıkla dua eden; Allah’ı c.c. çok veya fazlasıyla öven kişi; genellikle iyi olanı isteyen kişi; kanunlar konusunda bilirkişi; inanan.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
أَوَّاهٌ isim 2 Sıklıkla inleyen kişi; şefkat, acıma, merhamet ya da korku sebebiyle “eyvah” diyen kişi; şefkatli, ince ruhlu, yumuşak huylu, merhametli, sıklıkla dua eden, Allah’ı (c.c.) çok veya fazlasıyla öven kişi; genellikle iyi olanı isteyen kişi; kanunlar konusunda bilirkişi. 11/75

Toplam 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Evvâh أَوَّاه Kusurunu bilerek, “ah, vah” ederek yalvarmak. Çok “ah” eden kişi.
Teevvüh تَأَوُّه  İnleme, figan etme.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

أَوَّاهٌ : İsim. 

9:114 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ
Diyanet Meali: Şüphesiz İbrahim, çok içli, yumuşak huylu bir kişiydi.
11:75 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ
Diyanet Meali: Çünkü İbrahim çok içli ve Allah’a yönelen bir kimseydi. *