أ م ت

KÖK HARFLER:  أ م ت

ANLAM: 

أَمَتَ : Bir şeyi ölçmek; onun ölçülerini, adedini ve benzerlerini almak; ölçüsünü hesaplamak veya tahmin etmek; onun yolunu tutmak veya onun peşine düşmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
أَمْتٌ isim 1 Yükseklik-alçaklık, iniş-çıkış. 20/107

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Emit أَمِت Ağaç budağı. Küçük tepe, sertlik. Eğilmek, eğrilik, ayıp. Küçük tepe, sertlik.
Te’mit تَأْمِيت Tahminde bulunmak. Ölçmek.
Emitmek ——— Eğilmek, meyletmek. İki büklüm olmak. Eğmek.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

أَمْتٌ : İsim. 

20:107 لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا
Diyanet Meali: “Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin.” *