أ ل ت

KÖK HARFLER:  أ ل ت

ANLAM: 

أَلَتَ : (Bir şey) eksiltilmek, küçültülmek, azaltılmak; noksan, zayıf, eksik, kusurlu hale gelmek. Hakkını, hak ettiğini eksik vermek, hakkını yemek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

اَلَتَ (geniş zamanlı يَاْلِتُ mastar isim اَلْتًا): anlamları: (1) O (bir şey) eksiltildi; (2) küçültüldü; (3) azaltıldı; (4) noksan, zayıf, eksik, kusurlu hale geldi.

اَلَتَهُ حَقَّهُ : Hakkını, hak ettiğini eksik verdi veya hakkını yedi.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
أَلَتَ fiil-I 1 Eksiltti, değerini düşürdü. 52/21

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Elet أَلَت Noksanlaştırmak. Eksiltmek.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

اَلَتَ : Fiil-I.

52:21 أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
Diyanet Meali: Biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz.