د س و

KÖK HARFLER: د س و

ANLAM: 

دَسَّى : (Kötü hareketini, kusurunu v.s.) gizlemek, örtmeye çalışmak, temize çıkarmaya çalışmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
دَسَّى fiil-II 1 (Kötü hareketini, kusurunu v.s.) gizledi, örtmeye çalıştı, temize çıkarmaya çalıştı. 91/10

Toplam 1

AÇIKLAMA:

Bu fiilin aslının, دَسَّسَ olması da caizdir. O takdirde üç س ‘den biri ى ‘ya ibdal edilmiş olur. “Çok gizli tutmak, kusurunu açığa vermemek” manasına gelir.

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Tedsiye تَدْسِيَة Gizleme, azdırma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

دَسَّى : Fiil-II.

91:10 وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا
Diyanet Meali: Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.*