ج ذ ع

KÖK HARFLER:  ج ذ ع

ANLAM: 

جَذَعَ : (Hayvanın otu yemesini) engellemek.

DİĞER BAZI TÜREVLER:

جَذَعَ (geniş zamanlı يَجْذَعُ mastar isim جَذْعًا):

جَذَعَ الدَّابَّةَ : Hayvanın otu yemesini engelledi.

جِذْعٌ (çoğul جُذُوعٌ ) : Hurma ağacının gövdesi; baş kısmı olmaksızın bir ağacın gövdesi; çatı kirişi.

جِذْعُ الْاِنْسَانِ : Başı, iki eli ve ayağı olmadan bir insanın bedeni; temeli ve devamlılığı olmayan her şey.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
جِذْعٌ isim 3 Bir ağacın gövdesi. 19/23 Çoğul: جُذُوعٌ

Toplam 3


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Ciz’ جِذْع Ağaç kütüğü. Ağaç kökü. Kuru direk. Hurma ağacının kökü. Hurma ağacı.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

جِذْعٌ : İsim. Çoğulu: جُذُوعٌ

19:23 فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا
Diyanet Meali: Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. “Keşke bundan önce ölseydim…” dedi.
19:25 وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا
Diyanet Meali: “Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün.” *
20:71 وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ
Diyanet Meali: Mutlaka sizi hurma dallarına asacağım.