ج ي د

KÖK HARFLER:  ج ي د

ANLAM: 

جَيِدَ : Uzun ve narin bir boynu olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

جَيِدَ veya جَادَ (geniş zamanlı يَجَادُ mastar isim جَيَدًا):

جَادَ اَوْ جَيِدَ : Uzun bir boynu vardı; ya da uzun ve güzel / uzun ve narin bir boynu vardı.

جِيدٌ : Boyun (genellikle kadınlara ithafen); ya da boynun gerdanlık salınan kısmı ya da ön tarafı.

لَيِّنَةُ الْاَجْيَادِ : Yumuşak bir kadın boynu.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
جِيدٌ isim 1 Boyun, gerdan. 111/5

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Cîd جِيد Gerdan. Süslemeye layık boyun. Güzel boyun.
Ceydâ جَيْدَاء Uzun boyunlu ve güzel kadın.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

جِيدٌ : İsim. 

111:5 فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ
Diyanet Meali: Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip...*