ج و و

KÖK HARFLER:  ج و و

ANLAM: 

الجَوُّ : Atmosfer; hava; gökyüzü; yerin alçak veya bastırılmış kısmı; boş veya ıssız bir yer; bir evin veya çadırın içi; salon; açık mera arazisi. 

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
جَوٌّ isim 1 Hava, yerle gök arası, atmosfer, hava boşluğu. 16/79

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Cevv جَوّ Yer ile gök arası. Gök boşluğu. Feza. Hava. Çoğulu: Civa

Havaciva kelimesi, “değeri olmayan” anlamındadır. Ayrıca köklerinden kırmızı boya elde edilen bir bitkinin adıdır. Civa kelimesi “havalar” anlamında olup, bu kökten gelmektedir. (جِوَاء)

Bildiğimiz, “sıvı metal” anlamındaki civa kelimesinin bu kökle bir alakası yoktur. O kelimenin kökeni Farsçadır. (Nişanyan Sözlük)

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

جَوٌّ : İsim.

16:79 أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ
Diyanet Meali: Gökyüzünde Allah’ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar.