ج ف ن

KÖK HARFLER:  ج ف ن

ANLAM: 

جَفَنَ : Dişi bir deve kesmek ve etini yemeleri için çanaklar içinde insanlara vermek.

AÇIKLAMA:

Cefne kelimesi, yemek kaplarına mahsus bir isimlendirmedir. Küçük kuyu için bu ismin kullanılması teşbih yoluyladır. (Müfredât)

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
جِفَانٌ isim 1 Çanak, küp, leğen, kazan, tekne (çoğul) 34/13 Tekili: جَفْنَةٌ

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Cefn جَفْن Göz kapağı. Bıçak ve kılıç kını. Asma çubuğu. Çoğul: Ecfün, Ecfân, Cüfûn

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

جِفَانٌ : İsim. Çoğul. Tekili: جَفْنَةٌ

34:13 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ
Diyanet Meali: Cinler, Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar yapıyorlardı.