بَرْزَخ

KÖK HARFLER:  بَرْزَخ

ANLAM: 

بَرْزَخٌ: Herhangi iki şey arasına giren diğer bir şey, bariyer, engel. İki şeyi ayıran diğer bir şey. Mevcut yaşam ile ölüm sürecinden sonra gelecek diriliş arasındaki zaman. Ölüm gününden diriliş gününe kadarki süre veya durum. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

بَرْزَخٌ : anlamları: (1) Herhangi iki şey arasına giren diğer bir şey, veya bariyer, engel, ya da iki şeyi ayıran diğer bir şey; (2) mevcut yaşam ile ölüm sürecinden sonra gelecek diriliş arasındaki zaman; (3) ölüm gününden diriliş gününe kadarki süre veya durum.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
بَرْزَخٌ isim 3 İki şey arasındaki engel. Aralık, perde. 23/100

Toplam: 3

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

  • بَرْزَخٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir.

Berzah بَرْزَخ Kıstak, dar dil.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

بَرْزَخٌ : İsim. 

23:100 وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ
Diyanet Meali: Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır.
55:20 بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ
Diyanet Meali: (Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.*
25:53  وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا
Diyanet Meali: Aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koydu.