بَكَّة

KÖK: ÖZEL İSİM:  بَكَّة

ANLAM: 

بَكَّةُ: Bekke = Mekke: Peygamber Efendimizin (s.a.v) doğum yeridir. Mescid-i Haram ve Kâ’be bu şehirdedir.

DİĞER BAZI TÜREVLER:

بَكَّتَهُ : Onu sertçe azarladı; tartışmada onun hakkından geldi; onu mahvetti veya yendi.

بَكَّ الدَّابَةَ : Hayvanı yürüterek yordu.

بَكَّةُ : Bekke = Mekke: Peygamber Efendimizin (s.a.v) doğum yeridir. Mescidi Haram ve Kâ’be bu şehirdedir.


KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
بَكَّةُ özel isim 1 Mekke 3/96

Toplam: 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Yok.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

بَكَّةُ : Özel isim. 

3:96 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ
Diyanet Meali: Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir.*