بَدْر

KÖK: ÖZEL İSİM: بَدْر

ANLAM: 

بَدْرٌ : Bedir: Medine’nin güney batısına düşen bir mevki olup; burada meşhur Bedir harbi vuku bulmuştur. Bu harpte müslümanlar muzafferiyeti elde etmişler, Kureyş müşriklerini hezimete uğratmışlardır.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
بَدْرٌ özel isim 1 Bedir 3/123

Toplam: 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Yok.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

بَدْرٌ : Özel isim.

3:123 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ
Diyanet Meali: Andolsun, siz son derece güçsüz iken Allah size Bedir’de yardım etmişti.