ب ط ر

KÖK HARFLER:  ب ط ر

ANLAM: 

بَطِرَ : Şımarmak, çok veya aşırı şımarmak; küstahça veya nankörce davranmak; zenginliğinden ötürü gururlu davranmak, böbürlenmek. Afallamak, şaşırmak. Korkudan şaşkına dönmek. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

بَطِرَ (geniş zamanlı يَبْطِرُ ve بَطَرَ geniş zamanlı يَبْطُرُ mastar isim بَطَرٌ): anlamları: (1) Şımardı, aşırı şımardı; küstahça veya nankörce davrandı; zenginliğinden ötürü gururlu davrandı veya böbürlendi; nankör davrandı, haddi aştı (2) afallamış, şaşırmıştı ya da o hale geldi ve ne yapacağını bilmiyordu; (3) korkudan afallamış veya şaşkına dönmüştü.

بَطِرَ الْحَقَّ : Gerçeği hor gördü ve kabullenmedi.

بَطِرَ الشَّىْءَ : Bir şey o antipatiyi hak etmese de o şeyi sevmedi; canlı ve enerjikti veya öyle oldu; gururlu ve kendini beğenmiş bir edayla yürüdü.

بَطِرَ عَيْشُهُ : Yaşamında küstah ve nankör bir tarzı vardır.

بَطِرَ النِّعْمَةَ : Zenginliğe fazla değer vermedi.

ذَهَبَ دَمُهُ بِطْرًا : Kanı yerde kaldı (akan kanının öcü alınamadı).

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
بَطِرَ fiil-I 1 Şükretmedi; (nimetle) şımardı, azgınlık etti 28/58
بَطَرٌ isim 1 Şımarmak, gösteriş yapmak 8/47

Toplam: 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • بَطِرَ
    • إِغْتَمَّ > bak: غ م م
    • حَزِنَ > bak: ح ز ن
    • إِكْتَأَبَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Batar بَطَر Çok kibirlenme, gururlanma. Haksızlık etme.
İbtâr إِبْطَار Şaşma, fazla yük yüklenme.
Baytar بَيْطَر Veteriner hekim.

Bu kökten gelen “baytar” kelimesinin asıl kökeni eski Yunancadır. (Nişanyan Sözlük) 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

بَطِرَ : Fiil-I.

28:58 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا
Diyanet Meali: Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helâk etmişizdir. 

بَطَرٌ : İsim. 

8:47 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ
Diyanet Meali: Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak için yurtlarından çıkanlar (Mekke müşrikleri) gibi olmayın.