ب ت ر

KÖK HARFLER:  ب ت ر

ANLAM: 

بَتَرَ : Yarmak, koparmak. Tamamen, büsbütün kesip koparmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
أَبْتَرُ isim 1 Hayırsız kişi, nesli kesilmiş (evladı olmayan) adam 108/3

Toplam: 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • بَتَّارٌ
    • كَلِيلٌ > bak: ك ل ل
    • ثَالِمٌ
  • أَبْتَرُ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Betr بَتْر Kat’, kesme. Hatalı, eksik bırakma.
Betrâ’ بَتْرَاء Çocuğu olmayan. Kısır.
Büteyrâ’ بُتَيْرَاء Sonunda evladı kalmayan.
Bâtir بَاتِر Keskin kılıç. Çoğul: Bevâtır
Bettâr بَتَّار Çok kesen, fazla keskin. 
Ebter أَبْتَر Kesik.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

أَبْتَرُ : İsim. İsm-i Tafdîl

108:3 إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
Diyanet Meali: Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir. *