ب س ر

KÖK HARFLER:  ب س ر

ANLAM: 

بَسَرَ : Surat asmak, yüzünü buruşturmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

بَسَرَ (geniş zamanlı يَبْسُرُ mastar isim بَسْرٌ ve بُسُورًا ): anlamları (1) Surat astı; yüzünü buruşturdu; sırıttı. (2) Bir şeyi yapmak veya aramak için uygun zamandan önce veya hızlı davrandı.

بَسَرَ وَجْهَهُ : Kaşlarını çattı veya yüzünü ziyadesiyle buruşturdu, ya da derin nefret veya öfkeyle baktı.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
بَسَرَ fiil-I 1 Çehresini ekşitti; yüzünü buruşturdu 74/22
بَاسِرَةٌ isim 1 Buruşuk, ekşimiş 75/24

Toplam: 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Bâsûr بَاسُور Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit. Çoğul: Bevâsîr
Büsr (Büsre) بُسْر Hurma koruğu. Her şeyin ucu ve başı. her şeyin tazesi. Genç kız veya oğlan.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

بَسَرَ : Fiil-I.

74:22 ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ
Diyanet Meali: Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı.*

بَاسِرَةٌ : İsim. İsm-i Fâil.

75:24 وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ
Diyanet Meali: O gün birtakım yüzler de asıktır.