ب غ ل

KÖK HARFLER:  ب غ ل

ANLAM: 

بَغَلَ : Aptal, algılama yeteneğinden yoksun ya da cahil gibi davranmak; alçakgönüllü ve mütevazi olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

بَغَلَ (geniş zamanlı يَبْغُلُ mastar isim بَغْلًا): anlamları: (1) Aptal, algılama yeteneğinden yoksun ya da cahil gibi davrandı; (2) alçakgönüllü ve mütevazi oldu.

فُلَانَةٌ اَعْقَرُ مِنْ بَغْلَةٍ : O (kadın) bir katırdan daha verimsiz.

بَغْلٌ : Eşek ve attan tevellüt eden hayvan (katır). Çoğulu: بِغَالٌ 

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet Açıklama
بِغَالٌ isim 1 Eşek ve attan tevellüt eden hayvan (katır). (Çoğul) 16/8 Tekili: بَغْلٌ

Toplam: 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Bagl بَغْل Katır, ester. Çoğul: Bigâl
Bagle بٓغْلَة Dişi katır.
Baggâl بَغَّال Katırcı.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

بِغَالٌ : İsim. Çoğul. Tekili: بَغْلٌ

16:8 وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً
Diyanet Meali: Hem binesiniz diye, hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı.