ب ج س

KÖK HARFLER:  ب ج س

ANLAM: 

بَجَسَ : Suyun akabileceği bir yol veya geçit açmak; suyu akıtmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

بَجَسَ (geniş zamanlı يَبْجُسُ ve يَبْجِسُ mastar isim بَجْسًا):

بَجَسَ الْمَاءُ : Suyun akabileceği bir yol veya geçit açtı; suyu akıttı. Eşanlamlı olduğu sözcükler: فَجَرَهُ veya فَتَحَهُ ya da شَقَّه 

اِنْبَجَسَ الْمَاءُ : Su aktı, suyun akması için bir yol vardı veya akması için bir yol açtı; döküldü.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
اِنْبَجَسَ fiil-VII 1 Fışkırdı 7/160

Toplam: 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Bücûs بُجُوس Sövme.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

اِنْبَجَسَ : Fiil-VII. 

7:160 أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا
Diyanet Meali: “Asânı taşa vur” diye vahyettik. (Vurunca) taştan on iki pınar fışkırdı.