ب ع ر

KÖK HARFLER:  ب ع ر

ANLAM: 

بَعَرَ : Gübre bırakmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

بَعَرَ (geniş zamanlı يَبْعَرُ mastar isim بَعْرًا ): Gübre bıraktı.

بَعِيرٌ : anlamları: (1) Deve: Bu kelime dişi veya erkek bir deve için kullanılırken, جَمَلٌ erkek deve ve نَاقَةٌ dişi deve için kullanılır; (2) eşek; taşıyan herhangi bir şey.

البَعِيرُ lafzı; eşeğe ve yük taşıyan bütün hayvanlara denildiği gibi beş yaşına basmış erkek ve dişi deveye de denilir.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
بَعِيرٌ isim 2 Yük hayvanı 12/65

Toplam: 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Ba’r بَعْر Hayvan tezeği.
Baîr بَعِير Erkek deve.
Buur (Bugur) بُعُر Erkek deve, damızlık deve. Develerle yapılan taşımacılık.
Bu’râ (Boğa) ——— Boğa. Erkek deve, iki hörgüçlü deve.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

بَعِير : İsim. 

12:65 وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ
Diyanet Meali: Onunla yine ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi korur ve bir deve yükü zahire de fazladan alırız. 
12:72 قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ
Diyanet Meali: Onlar, “Hükümdar’ın su kabını yitirdik. Onu getirene bir deve yükü ödül var.” dediler.