ع ز و

KÖK HARFLER: ع ز و

ANLAM: 

عَزَا : Birisinin (başka bir kimsenin) oğlu olarak akrabası olduğunu ileri sürmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

اِعْتَزَى اِلَيْهِ : Ona onun oğlu olarak akrabalığını ileri sürdü.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
عِزِينَ isim 1 Topluluk, grup (çoğul) 70/37 Tekili: عِزَةٌ

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • عَزَا
 • عَزَّى
  • سَلَّى > bak: س ل و
  • وَاسَى
 • تَعْزِيَةٌ
  • تَسْلِيَةٌ > bak: س ل و
  • مُوَاسَاةٌ

Zıt Manada Kelimeler

 • عَزَّى

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Azv عَزْو Bir söz veya hareketi başkasına nisbet etme.
Azâ’ عَزَاء Sabır. Cenaze alayı. Başsağlığı ziyareti.
Ta’ziye تَعْزِيَة Sabra teşvik etmek.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

عِزِينَ: İsim. Çoğul. Tekili: عِزَةٌ

70:37عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ
Diyanet Meali:Sağdan soldan gruplar hâlinde…*