ع ت ق

KÖK HARFLER: ع ت ق

ANLAM: 

عَتَقَ : (Köle) azat edilmek. (At) ilerlemek, güvenli ve emniyetli bir hale gelmek. (Mülk) iyi veya doğru bir halde olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
عَتِيقٌ isim 2 Kadim, eski, eskiden kalma 22/29

Toplam 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

AÇIKLAMA:

KADÎM ile ATÎK kelimeleri arasındaki fark

( ع ت ق – ق د م )

Atîk, kendi cinsinden yeni bir şey ortaya çıkınca, ona nisbetle eski olandır. Zaman kendisini etkilemiş, onun kalma süresi, benzerlerinden daha uzun olmuştur. Halbuki uzun süre var olmuş olsa bile, semâ için “atîk” (eski) ifadesi kullanılmaz çünkü semâda zamanın etkisi söz konusu değildir. Ama eşya eskir, değişir vs. Kadîm ise, “ezelde mevcûd olan” demektir. Kıdem kazanılabilir değildir, oysa ‘ıtk kazanılabilirdir. (Farklar Sözlüğü 155) Bknz: ( ق د م )

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Itk عِتْق 1: Azad edilmek. 2: Şeref, şan ve kadem.
Atîk عَتِيق 1: Eski ev. 2: Soyu temiz. 3: Kadim. 4: İhtiyar.
Atîka عَتِيقَة 1: Eski ev. 2: Soyu temiz. 3: Kadim. 4: İhtiyar. Âsâr-ı Atîka

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

عَتِيقٌ : İsim. Sıfat.

22:29وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
Diyanet Meali:Adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler.
22:33لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
Diyanet Meali:Sizin için onlarda belli bir zamana kadar birtakım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik (Kâbe)’dir. *