ع ر م

KÖK HARFLER: ع ر م

ANLAM: 

عَرَمَ / عَرِمَ : Yaratılışı itibariyle kötü veya kötü huylu olmak. Bir hayli sapkın, huysuz, çirkin, hiddetli, öfkeli olmak. Küstahça ve nankörce davranmak. Birine aşırı sapkınlık veya çirkinlikle davranmak. (Çocuk) annesinin memesini emmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
عَرِمٌ isim / özel isim 1 Bir vadi adı. Mukavemet gösterilemeyecek derecede şiddetli. Vadi önündeki set, baraj. Şiddetli yağmur. 34/16

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Arim عَرِم İnatçı, kafa tutan.
Ârim عَارِم Uygunsuz, ters.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

عَرِمٌ : İsim. 

34:16فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ
Diyanet Meali:Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine Arim  selini gönderdik.