ع ن و

KÖK HARFLER: ع ن و

ANLAM: 

عَنَا : Alçakgönüllü, mütevazı, teslimiyetçi ve itaatkâr olmak. Boyun eğmek. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
عَنَا fiil-I 1 Eğildi, boyun eğdi 20/111

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • عَنَا
 • عَنَى
  • قَصَدَ > bak: ق ص د
  • أَفَادَ
  • تَوَخَّى
 • عِنَايَةٌ
  • رِعَايَةٌ > bak: ر ع ي
  • اِهْتِمَامٌ > bak: ه م م
  • اِعْتِنَاء > bu kök
  • اِكْتِرَاثٌ

Zıt Manada Kelimeler

 • عَنَا
 • عِنَايَةٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Anâ’ عَنَاء Zahmet, meşakkat.
Anve عَنْوَة 1: Kahretmek. 2: Galip olmak. Anveten
Anye عَنْيَة Güçlük, engel, zorluk, meşakkat.
Ma’nâ  مَعْنَى İç, içyüz. Bir sözden veya birşeyden anlaşılan. Lafzın delalet ettiği şey. Mânidâr
Mânen مَعْنًا Manaca. Mana cihetiyle. Ruhca. Esasca. Batınen. İç varlık bakımından.
Mânevî مَعْنَوِى Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, ruhani, tinsel, maddi karşıtı.
Ya’nî يَعْنِى “Demek, şu demek ki” anlamlarında bir söz.
Mâni مَعَانٍ Anlamlı sözler, vecizeler.
İnâyet عِنَايَة İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf.
Îtinâ اِعْتِنَاء Çok dikkat etmek. Özenmek. 
Mûtenâ  مُعْتَنَى İhtimam edilmiş. Özenilmiş. Dikkat ve itina olunur halde olan.

Mâni kelimesi, “anlamlı sözler, vecizeler” anlamındaki meâni (معانٍ) sözcüğünden gelmektedir. Bu kelime, “anlam, anlamlı söz” anlamındaki ma’nâ (معنىَ) kelimesinin çoğuludur. (Nişanyan Sözlük) 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

عَنَا : Fiil-I. 

20:111وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا
Diyanet Meali:Bütün yüzler; diri, yaratıklarına hâkim ve onları koruyup gözeten Allah’a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen, mutlaka hüsrana uğramıştır. *